فوبی واکنش ترس پایداری است که شدیداً با واقعیت خطر تناسبی ندارد. برای مثال فرد مبتلا به فوبی گربه به خاطر ترس شدید از گربه ها، نمی تواند حتی با یک گربه خانگی در یک  جا باشد و  با اینکه بارها به چنین فردی گفته می شود که گربه های خانگی به ندرت به انسان ها حمله می کنند ولی با این حال ترس او ادامه خواهد داشت. واکنش ترس می تواند عملکرد فرد را ضعیف کند و از نشانه های ان می توان اشاره کرد به (۱) ترس پایدار از یک موقعیت به خصوص یا واقعیت خطر بیتناسب است. (۲) اضطراب شدید یا حتی حمله وحشت زدگی که توسط مواجهه واقعی با آن موقعیت ایجاد می شود (۳) اجتناب از موقعیت فوبیک (۴) پی بردن به اینکه ترس بیش از اندازه یا نامعقول است و (۵) نشانه هایی که به علت اختلال دیگری نیستند نظیر اختلال وسواس فکری ،عملی اختلال استرس پس از سانحه یا اختلال وحشت زدگی  .

طبق نظر مشاوران مرکز مشاوره اگر نظر اکثریت یک جامعه این است که گربه ها شديداً خطرناک هستند اجتناب کردن از آنها اصلاً فوبی محسوب نمی شود  برخی از جوامع خرافه پرست قدرت های خاصی را به اشیای جاندار و بی جان نسبت می دهند نزدیک شدن به این اشیاء یا ترس شدید فوبی به حساب نمی آید. برای اعضاء این جامعه چنین واکنش هایی کاملاً منطقی انگاشته می شوند. تردیدی وجود ندارد که فوببی ها باعث می شوند که فرد مبتلا به آنها رنج  ببرد آن ها ناسازگارانه هستند زیرا فعالیتهای فرد را به مقدار زیاد محدود می کنند ؛ آنها نامعقول اند زیرا احساس خطر با واقعیت آخطر تناسب  ندارد  دامنه ای ای از موقعیتهای خطرناک و دامنه ای از پاسخهای ترس وجود دارد زمانی که پاسخ ترس ما با مقدار خطر موجود در موقعیت متناسب است آن را می پذیریم اما وقتی که پاسخ ترس با مقدار خطر تناسب ندارد آن را نابهنجار و به طور خلاصه فوبی می خوانیم .

طبق آمارهای منتشر شده از سوی انجمن روانشناسی آمریکا ، از هر چهار نفر، یک نفر در طول عمر خود یکی از اختلال های اضطرابی را تجربه می کند . مشاور روانشناس اشاره می کند به این موضوع که اختلال  های اضطرابی با تخریب عملکرد افراد در زمینه های مختلف به ویژه توانایی برقراری و حفظ روابط رضایت بخش و موفق شغلی موجب افزایش آسیب پذیری نسبت به ابتلا به دیگر اختلال ها نظیر افسردگی سوء مصرف مواد و اختلالات جسمانی شکل شده است . پس تشخیص درست و درمان ان  در صورت تخریب عملکردهای زندگی الزامی است.


مشاور خانواده اشاره می کند شناخت های فوبیک اختلال فوبی خاص با شناخت های اختصاصی مرتبط با تهدید همراه است که شامل افکار فاجعه آمیز  ،خطر، سوگیری در پردازش اطلاعات و باورهای زیربنایی در مورد کنترل شخصی  است.  به عنوان مثال فرد مبتلا به فوبی عنکبوت به این دلیل از عنکبوت می ترسد که فکر می کند عنکبوت نیش سمی دارد و سریع حرکت می کند و غیرقابل کنترل است. اجتناب در فوبی خاص رفتارهای اجتنابی اغلب واضح و آشکار هستند اما گاهی ظریف و غیر محسوس هستند. به عنوان مثال فردی که از مارها می ترسد از نگاه کردن به تصاویری که شبیه شکل مار هستند خودداری می کند . بسیاری از مبتلایان به فوبی خاص سال ها شرایط زندگی خود را به گونه ای تغییر داده اند که تا حدامکان با شیء یا موقعیتی که از آن می ترسند، مواجه نشوند؛ به این ترتیب در زندگی روزمره خود دیگر دچار ترس یا اضطراب نمی شوند به عنوان مثال فرد مبتلا به فوبی  حیوانات برای سکونت به منطقه ای نقل مکان می کند که عاری از حیوان خاصی باشد که از آن می ترسد. در چنین مواردی رفتارهای اجتنابی یا امتناع از پرداختن به فعالیت هایی که مستلزم مواجهه با محرک ترسناک هستند مانند خودداری مکرر از پذیرفتن پیشنهادها برای سفر کاری به علت ترس از پرواز ممکن است برای تأیید کردن این تشخیص، در غیاب اضطراب یا ترس آشکار مفید باشند. به علاوه در سالمندان ترس از افتادن می تواند منجر به کاهش حرکت و فعالیت های  جسمی و اجتماعی فرد شود. مشاور روانشناس می گوید افراد مبتلا به فوبی خاص نوع خون - تزریق - جراحت از مراجعه به پزشک حتی در موارد ضروری می ترسند که این امر می تواند  به مزمن شدن مشکلات جسمانی آنها منجر شود.

این نکته باید مورد توجه متخصصان بالینی قرار گیرد که با افزایش تعداد محرک های ترسناک میزان ناراحتی و تخریب در عملکرد ناشی از اختلال فوبی خاص نیز بیشتر می شود.  بنابراین احتمالا شخصی که از چهار نوع شیء یا موقعیت می ترسد از کسی که فقط از یک شی یا موقعیت هراس دارد، افت بیشتری در کارکرد اجتماعی - شغلی خود تجربه می کند.  برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره در ارتباط باشید.