مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

انتخاب نو

حمایت در رابطه یعنی چه و چگونه می توانم از همسرم حمایت کنم؟

در رابطه ها در مواقع سخت، یا در یک روز ناراحت کننده فرد به همسرش کمک می کند تا از یک وضعیت سخت عبور کند،


چطور افرادی که از شما متنفرند جذب شما می‌شوند؟!

شاید با شخصی در ارتباط باشید که مجبورید با او کار کنید و یا عضوی از خانواده ای باشد که می خواهید با او صلح کنید.


چه مواردی در ارتباط ما با دیگران تاثیر گذار است ؟

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نیاز داریم با افراد مختلف در ارتباط باشیم .


چگونه فرزندانمان روابط خوبی با خواهر ها و برادرهایشان داشته باشند ؟

خواهر ها و برادر ها با هم رابطه ی بسیار پیچیده ای دارند و از یکدیگر چیز های زیادی می آموزند .


برخی از نشانه های هشدار دهنده در ازدواج چیست ؟

ازدواج امر بسیار مهم در زندگی هر فردی می باشد و تصمیم بزرگی است که فکر هرکسی را می تواند به خود مشغول کند .


مراحل شناخت همسر در جلسه ی خواستگاری چیست ؟

کسب شناخت درست و منطقی از طرف مقابل و خانواده او بسیار مهم است