مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسان قبل ازدواج

نفر اول زندگی همسر یا پدر و مادر و موارد دیگر !

اگر که فقط خودتان باشید روابط زناشویی راحت تر خواهد بود اما متاسفانه در زندگی همه باید با هم سرو کله بزنند


4 عنصر اصلی رابطه زناشویی چیست؟

رابطه ی زناشویی بسیار پیچیده است زیرا که به عنوان یک زوج با هم زندگی می


زندگی مشترک با فرد تحلیل برنده یا منفعل مهاجم چگونه خواهد بود ؟

اگر بافردی منفعل و مهاجم وارد رابطه شوید همواره خود را در معرض سر درگمی ، گیجی و تردید خواهید دید


10حیطه ی تفاهم در زندگی مشترک چیست ؟

تفاهم یعنی بتوانید در هماهنگی کامل با هم زندگی کنید و ممکن است موارد مشابهی باشد که هر دویتان آن ها را قبول دارید و موجب آسان تر شدن ارتباطتان می شود .


تفاوت های تحصیلی و شغلی در ازدواج چه اثراتی به دنبال دارد ؟

از شرایط مهم یک رابطه ی سالم بر اساس نقاط مشترکی است که با همسرتان


توصیه هایی برای افرادی که ازدواج مجدد می خواهند !

ازدواج مجدد از بسیاری جهات ، متفاوت از ازدواج اول است