مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسی خانواده

انواع دروغ ها و انگیزه افراد برای دروغ گویی از منظر مطالعات مرکز مشاوره روانشناسی

دروغگویی یک جنبه گسترده از رفتار انسانی است که سال‌هاست انسان ها را فریب داده است.


در بحث مشاوره روانشناسی چگونه اعتماد به نفس قوی برای خود بسازیم؟

 اعتماد به نفس با تمرین و خودسازی میسر می شود.


به خاطر این سه هدف ازدواج نکنید.

زمانی که ازدواجی با شکست رو به رو می شود تاثیر آن بر خانواده و کل جامعه گیربان گیر است و تاثیری که دارد منفی است.


نقش تفاهم خانواده در سلامت روان چیست؟

یکی از عوامل مهم در حفظ و پایداری خانواده تفاهم است.


اضطراب چه اسیب هایی را به همراه دارد؟

همه ی انسان ها اضطراب را تجربه می کنند و طبیعی است که انسان ها با مواجه شدن با موقعیت های تهدید کننده و‌تنش زا مضطرب شوند .


طبق مطالعات مطب مشاوره چگونه فرزندان قلدر و حرف گوش نکن می شوند؟

برای بسیاری از والدین پیش آمده است که از همان آغاز صبح با درخواست های بیشمار از سوی فرزندان ، رئیس و اداره و گاهی همسرمان مواجه هستیم و بیشتر ما احساس درماندگی می کنیم و این که کسی قدرمان را نمی داند


دانستن تیپ شخصیتی چه کاربردی دارد؟

برخی آزمون ها هستند که طوری طراحی شده اند که به افراد کمک کند درک بهتری از خودشان  به دست بیاورند و دیگران را بهتر درک کنند و به رسمیت بنشاسند. در ادامه به برخی از کاربردهای آن بر اساس مطالعات روانشناسی خانواده اشاره می کنیم.


چه چیزهایی باعث می شود که با همسرتان دعوا کنید؟

اغلب روج ها می دانند که نمی توانند حرف خودشان را همیشه به کرسی بنشانند و انتظار داشته باشند که حرف فقط حرف ان ها باشد.


مطالعات بهترین مشاور ازدواج در زمینه علم عشق چیست؟

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مطالعات بهترین مشاور ازدواج می تواند به دقت نشان دهد که چه چیزی در مورد آن چه به موفقیت روابط کمک می کند درست و چه چیزی نادرست است.


چرا حال بدمان را سر دیگران خالی می کنیم؟

بیرون ریختن احساسات، سر کسی خالی کردن، خلاص شدن از چیزی همگی تخلیه هستند ما با حرف هایی که بار هیجانی دارند فشارهای هیجانی خود را آزاد می کنیم