مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسی مشاوره

4 ویروس رابطه و ازدواج چیست؟

4 مورد در رابطه هستند که بار ها در رابطه اتفاق می افتد و باعث ایجاد مشکل در رابطه می شود


روز جهانی آگاهی از خود

یکی از برجسته ترین مشخصه های ذهن ما انسان ها این است که فهم بسیار اندکی از آن داریم ، هرگاه دچار از خود بی خبری باشیم معمولا به سرگردانی و آشفتگی مبتلا می شویم .


اعتماد به نفس در ازدواج چه تاثیری دارد ؟

در زندگی ، مشکل بسیاری از ما این است که فکر می کنیم مستحق عشق زیادی نیستیم


تفاوت های تحصیلی و شغلی در ازدواج چه اثراتی به دنبال دارد ؟

از شرایط مهم یک رابطه ی سالم بر اساس نقاط مشترکی است که با همسرتان