مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس نوجوانان

چرا مشاوره برای نوجوانان ضروری است ؟

نوجوان ها در اوایل و اواسط نوجوانی هنوز در مورد خودشان و این که در نظر دیگران چگونه هستند و به عنوان افراد بالغ چگونه خواهند بود ، دارای اعتماد به نفس نیستند


انواع اضطراب در کودکان و نوجوانان چیست ؟

اختلالات اضطرابی جزو شایع ترین اختلالات در کودکی و نوجوانی محسوب می شود


علائمی که نشان می دهد نوجوان شما به روانشناس نیاز دارد .

بر اساس مطالعات گسترده انجام شده در زمینه روانشناسی نوجوانان ، مشاوره نوجوان کمک بزرگی به والدین در جهت نوع برخورد با فرزندانشان می گذارد .


روان شناس خوب

روان شناس خوب برای کمک به والدینی که برای حل مشکلافسردگی در نوجوانان خود به یک کلینیک روانشناسی مراجعه می کنند راه کار های مختلفی ایجاد نموده اند.


روانشناس نوجوانان و حل اختلالات رفتاری و ناسازگاری در مرکز مشاوره نوجوانان

  روانشناس نوجوانان در مرکز مشاوره نوجوانان برای رفعاختلالات رفتاری و ناسازگاری در نوجوانان گذشته آنها را در دوره های کودکی برسی می کنند