مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاوره ایرانیان

زندگی مشترک با فرد تحلیل برنده یا منفعل مهاجم چگونه خواهد بود ؟

اگر بافردی منفعل و مهاجم وارد رابطه شوید همواره خود را در معرض سر درگمی ، گیجی و تردید خواهید دید


مقایسه ی عشق سالم و عشق بیمار

ازدواج و رابطه ی عاطفی نقش اساسی و مهمی را در زندگی هر فردی بازی می کند و به همین دلیل باید به آن توجه زیادی شود .


موانع ارتباطی زوجین در زندگی مشترک چیست ؟

برخی از رفتار ها در زندگی مشترک هستند که افراد آگاهانه و یا نا آگاهانه از آن استفاده می کنند ولی این رفتار ها در حقیقت به عنوان موانع ارتباطی هستند که صمیمیت را کاهش می دهد و زندگی مشترک را با مشکلاتی مواجه می کند .


۹ کار برای داشتن یک رابطه ی خوب و با دوام

بودن در یک رابطه ی موفق ، اغلب هدف تمام زوج هایی است که تصمیم به با هم بودن گرفته اند .