مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره تخصصی خانواده

تخریب روحی در دوران کودکی چه تاثیری به ازدواج فرد در بزرگسالی دارد؟

همه ما مسائل حل نشده از دوران کودکی داریم که آن ها را به روابط خود می آوریم و تا حدی زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.


خطاهای رایج و خطرناک در ازدواج چیست؟

بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص انتخاب زوج 4 نظریه مطرح شده است که در ادامه آن ها را بیان می کنیم.


5راه برای اجتناب از بگو مگو زن و شوهری چیست؟

ایجاد نشدن دعوا جزئی اجتناب نا پذیر از زندگی با فرد دیگر است.


رفتار های سمی و آسیب رسان در ازدواج و راه حل آن ها چیست ؟

برخی از رفتار ها و کار ها در زندگی مشترک بسیار خطر ناک و آسیب رسان هستند و حتی می توان به آن ها جز موارد سوء استفاده و آزار رسانی عاطفی در نظر گرفت .


مراکز مشاوره تخصصی خانواده و مشاوره ازدواج

مراکز مشاوره تخصصی خانواده و مشاوره ازدواج در زمینه های مشاوره پیش از ازدواج ، مشکلات زناشویی و مسائلی که ممکن است در روابط بین فردی افراد پیش آید توسط متخصص مشاور خانواده و متخصص مشاور ازدواج به شما عزیزان خدمات مشاوره را ارائه می دهند.


مشاوره خانواده

در مقالات قبلی مشاوره خانواده شما را با راهکارهای درمانی دکتر مشاوره خانواده و معرفی مرکز مشاوره خانواده پرداختیم و در ادامه ی راه شما را با تله های زندگی و مشکلات فردی آشنا کردیم که چطور توسط مشاورین خانواده حل می شود.