مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور روانشناس ایرانی

این 5 معیار ازدواج را حتما در نظر بگیر!

ازدواج پیوند مشترک زن و مرد است که تحت شرایط خاصی و به شکل قانونی، شرع و عرف صورت می گیرد.


کلید های طلایی برای انتخاب همسر ایده آل و مناسب

یکی از مباحث مهم در روانشناسی ازدواج انتخاب همسر مناسب و داشتن یک ازدواج موفق و پایدار است .


زنانی که مردان را فراری می دهند !

یک کار ساده یا یک جمله بی اهمیت روی قضاوت همسر به شدت تاثیر می گذارد .


آیا در رابطه ی خود با همسرتان او را به عنوان الگو و آموزگار قرار داده اید ؟

زمانی که دانشجویی عاشق استاد خود می شود و یا بازیگر جوانی که عاشق کارگردان خود می شود و .... تمامی آن ها مرتکب یک اشتباه مشترک شده اند .


مانع هایی که اکثر زوج ها با آن ها رو به رو هستند ، چیست ؟

برای این که زوج موفقی باشید باید به مهارت های زناشویی تسلط داشته باشید و این مسیر می تواند برای هر فردی دشوار باشد