مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب روانشناسی تهران

طبق مطالعات بهترین مشاوره ازدواج چگونه آگاهانه وارد رابطه جدید شوم؟

پویایی در رابطه شما با خودتان همیشه یک طرح کلی برای پویایی رابطه تان با دیگران است. بنابراین وقتی از عادت ترساندن یا به هراس افکندن خود پیروی کنیم،


چه عادت های بدی را در ازدواج و رابطه عاطفی باید کنار بگذاریم؟

مردان و زنان ممکن است که در گوش دادن با مشکلاتی همراه باشند و نتوانند که به خوبی در آن عمل کنند .


زنانی که مردان را فراری می دهند !

یک کار ساده یا یک جمله بی اهمیت روی قضاوت همسر به شدت تاثیر می گذارد .


نقش جنسیت در رابطه ی زناشویی موفق چیست ؟

جنسیت در رابطه ی زناشویی نقش مهمی را ایفا می کند و می تواند در ایجاد رابطه ای بسیار غنی و مثبت تاثیر گذار باشد .


چرا با آدم نادرست ازدواج می کنیم ؟

ممکن است هر فردی با کسی ازدواج کند که برایش کمی نا مناسب باشد زیرا که می دانیم هیچ چیزی بی نقص نیست