مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب مشاوران

آیا شما به همسرتان حسادت می کنید؟ نظر روانشناسان ازدواج در مورد حسادت

حسادت یکی از سمی ترین احساساتی است که می توان آن را احساس کرد چرا که ترکیبی از چند احساس با عصبانیت است.


10 قانونی که باید در سند ازدواج نوشته شود!

برای یک زندگی پایدار هیچ چیز به اندازه رفاقت و دوستی زن و شوهر حیاتی نیست. و این صمیمیت و دوستی به معنای سهیم شدن در علایق و افکار همدیگر است.


3 نکته‌ی مهم که روابط خوب را به عالی تبدیل کنیم!

ازدواج تصمیمی مهم در زندگی هر فردی است و نیازمند مراقبت مستمر و دائمی می باشد و نباید از آن غافل شد