مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مطب مشاور خوب

چه کسی در رابطه جذب چه کسی می شود و عوامل موثر در آن چیست؟

افراد بر اساس معیارهای خاصی که تحت تاثیر باورها، ارزش ها و اهدافشان است دست به انتخاب همسر می زنند.


صمیمیت و انعطاف پذیری در زوجین موفق و ناموفق چگونه است؟

در ارزیابی هایی که انجام شده و زوج های موفق و نا موفق مورد مقایسه قرار گرفته اند و بین دو گروه از نظر میزان نزدیکی تمایزات آشکاری وجود داشت


علل مشکلات و اختلافات زناشویی چیست؟

آرون بک، در زمینه شناخت درمانی معتقد است که مهم ترین علت مشکلات زناشویی و روابط انسانی، سوءتفاهم و خطاهای شناختی و افکار خود به خودی است.