مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناس

طبق نظر مشاور خانواده چگونه زندگی را برای خود شیرین تر کنیم و تلخی ها را از بین ببریم؟

رضایت یک قدرت فوق العاده است و اگر شما مهارت های رضایت را یاد بگیرید، زندگی شما در بسیاری جهات بهتر می شود.


انواع بلوغ و اهمیت بلوغ عاطفی و فرد با بلوغ عاطفی چه ویژگی هایی دارد؟

 دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصوصیات و دوران تمایلات متضاد است.


ازدواج موفق چه نشانه هایی دارد؟

ازدواج یکی از مهم ترین تصمیم های زندگی هر فردی است و داشتن ازدواج موفق نیز یکی از کارهایی است که باید تلاش زیادی برای آن نماییم.


زوج های مشکل دار چه تفاوتی با زوج های موفق دارند ؟

ازدواج یکی از تصمیم های مهم در زندگی هر فردی است و برای ایجاد موفقیت در آن نیازمند آگاهی و آموزش درباره برخی از مهارت ها است.


انواع باورهای غلط در ازدواج که شما را از مسیر درست منحرف می کند!

باورهای شناختی غلط می تواند فرد را از مسیر صحیح زندگی خارج کند


دلیل اهمیت آموزش و مشاوره قبل ازدواج در مرکز روانشناسی ازدواج چیست؟

خانواده اولین و اساسی ترین نهاد در جامعه است. خانواده سالم و با ثبات می تواند افرادی سالم، متعادل و مفید را به جامعه تحویل دهد.


علائم هشداردهنده در ازدواج

زوج های طرفدار رضایت دوجانبه که ابراز احساساتشان باعث شده بود شادی به زندگی شان وارد شود اما زوج های زیادی نیز هستند که روابط بسیار داغشان حتی با شوخی و محبت هم جبران نشد.