مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناس

زوج های مشکل دار چه تفاوتی با زوج های موفق دارند ؟

ازدواج یکی از تصمیم های مهم در زندگی هر فردی است و برای ایجاد موفقیت در آن نیازمند آگاهی و آموزش درباره برخی از مهارت ها است.


انواع باورهای غلط در ازدواج که شما را از مسیر درست منحرف می کند!

باورهای شناختی غلط می تواند فرد را از مسیر صحیح زندگی خارج کند


دلیل اهمیت آموزش و مشاوره قبل ازدواج در مرکز روانشناسی ازدواج چیست؟

خانواده اولین و اساسی ترین نهاد در جامعه است. خانواده سالم و با ثبات می تواند افرادی سالم، متعادل و مفید را به جامعه تحویل دهد.


علائم هشداردهنده در ازدواج

زوج های طرفدار رضایت دوجانبه که ابراز احساساتشان باعث شده بود شادی به زندگی شان وارد شود اما زوج های زیادی نیز هستند که روابط بسیار داغشان حتی با شوخی و محبت هم جبران نشد.