مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

درمان وسواس

آیا اختلالات روانی می توانند بر بدکارکردی های جنسی تاثیر بگذارند؟

بر اساس مطالعات انجام شده توسط بهترین مشاور ازدواج کارکرد جنسی مناسب، یکی از مهم ترین ابعاد کیفیت زندگی و حفظ روابط صمیمانه رضایت بخش است.


آیا نگرانی مفید است یا مضر؟

این که بتوانید تشخیص دهید نگرانی هایتان مضر یا مفید هستند باید آن ها را در باور هایی که هستند شناسایی کنید


حقایقی درباره ی حملات پانیک

اختلال پانیک یک اختلال روانشناختی رایج است که از دسته ی اختلالات اضطرابی می باشد .


روز سلامتی و روز جهانی بهداشت

روز جهانی بهداشت در سال جاری روی هدف ایجاد جهانی برابر و سالم تر برای همه است .


مشکلات اختلاف سنی زیاد در ازدواج چیست ؟

در ازدواج پیش شرط های مهم و اساسی هستند


چگونه با افراد سر سخت بر خورد کنیم ؟

افراد سرسخت ذهنشان پیوسته مشغول جزئیات ، قوانین و مقررات می شود و نمی توانند هر گونه تفریحی را برای خود داشته باشند و آن چنان کمال گرا هستند که نمی توانند کاری را به پایان برسانند


روانشناس بالینی در تهران

روانشناس بالینی در تهران به خاطر فشار های اجتماعی و خانوادگی در مراکز مشاوره بسیار پر کاربرد است.


بهترین روانپزشک تهران

بهترین روانپزشک در تهران معمولا در پروژه درمانی از کمک یک روانشناس برای مشاوره نیز یاری می گیرد.


متخصص روانشناس

  متخصص روانشناس برای درمان وسواس در مراکز مشاورهابتدا آن را به وسواس فکری و وسواس عملی تقسیم بندی می نمایند


دکتر روانشناس خوب برای درمان وسواس از چه روشی در کلینیک روانشناسی استفاده می کند؟

دکتر روانشناس خوب برای درمان وسواس در کلینیک روانشناسی از شیوه های ویژه ای استفاده می کند.