مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاوره خوب

طبق نظر مشاور روانشناس چگونه تشخیص دهیم که درگیر با اختلالی به نام وسواس موکندن هستیم؟

اختلال وسواسی اجباری با افکار ، تکانه ها ، تصاویر و یا اعمال اجباری و تکراری مشخص می شود


طبق نظر مشاور روانشناس افسردگی نهفته چیست و چگونه می توان از آن خود را رها کرد؟

افسردگی نهفته مجموعه ای از ویژگی هاست که نمادشان در کنار هم اختلال یا مشکلی خاص را نشان می دهد


مکانیسم های دفاعی از نظر فروید از زبان مشاور روانشناس چیست؟

فروید خالق نظریه روانکاوی است و فرض بنیادی در نظریه فروید این است که بخش عمده ی رفتار آدمی از فرایند های نا هشیار سرچشمه می گیرند


چگونه می توانم آرامش را به خانواده ام هدیه دهم؟

خانواده نهاد اصلی و مهم هر جامعه ای است و زمانی که خانواده به صورت موفق عمل کنند


نشخوار فکری چه پیامدهایی را برای فرد به همراه دارد؟

نشخوار فکری به عنوان افکار سمج، چرخان و افسرده کننده که پاسخی به خلق پایین است،شناخته می شود


تصورات و باورهای اشتباه درباره ازدواج را دور بریزید.

برخی از باورهای اشتباه و خطرناک هستند که می تواند برای هر فردی برای وارد شدن به رابطه دردسر ساز باشند


چرا ناراحتی ما را رها نمی کند؟

افسردگی رنج بسیار بزرگی است که این روز ها میلیون ها نفر را درگیر کرده است، و هر روز تعداد بیشتری را مبتلا به خود می کند


چگونه رابطه عاشقانه مان را تقویت کنیم؟

رابطه و ازدواج بدون اختلاف و دعوا وجود ندارد و انچه که اهمیت دارد شیوه کنار امدن افراد با این مسائل است.


معضل کارهای خانه برای زوجین در روزهای نزدیک عید!

تقریبا هیچ فردی از کار خانه خوشش نمی آید. ولی کسی هم نمی تواند از آن فرار کند.