مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاوره خوب

با اضطراب امتحان چه کنیم ؟

در بین همه ی ما انسان ها این طرز فکر وجود دارد که باید همیشه موفق باشیم و رقابت کردن و موفقیت اساس زندگی مان است


با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم ؟

ویروس کرونا نوع جدیدی از ویروس است که اخیرا وارد کشور شده است و علائمی نظیر تب ، سرفه و تنگی نفس را دارد