مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناسی ازدواج

مهارت هایی برای سازگاری در روابط عاطفی در بحث روانشناسی ازدواج

بهترین روابط ذاتا خوب نیستند و این توانایی افراد در موفقیت و شکست رابطه را تعیین می کند و این افراد هستند که باید تلاش کنند تا رابطه شان سالم و محکم باقی بماند.


نکات بسیار مهم که از همان قبل ازدواج و دوران آشنایی باید آن ها را بدانید.

ازدواج تصمیم مهم در زندگی هر فردی است و توصیه می شود که اطلاعات و آگاهی لازم را نسبت به خود و طرف مقابلتان به دست بیاورید


وقتی کودکمان ناراحت است چه واکنشی نشان دهیم؟

بی توجهی یا انکار احساسات کودکان برای بهداشت روانی آینده شان قطعا مضر است. هنگامی که افراد دیگر، به خصوص فرزندانمان ناراحت هستند ، انکار کردن احساساتشان گاهی راه حل پیش فرض ماست.


انواع سبک های دلبستگی و تاثیر آن به روابط در بزرگسالی چیست؟

به برقراری رابطه نزدیک با افراد معین و احساس امنیت بیشتر در حضور این افراد گفته می شود و دلبستگی را می توان یک پیوند عاطفی میان افراد دانست که افراد برای ارضای نیازهای عاطفی خود به یکدیگر تکیه می کنند.


پیشگیری از سوء اسفاده جنسی کودکان هفت تا نه سال از نظر مراکز روانشناسی چیست؟

از جمله ابعاد شخصیتی کودک که در مقطع دبستان تقویت و تثبیت می شود ، هویت جنسی ، طبق تعاریف و هنچارهای غالب جامعه است.


بر اساس مطالعات روانشناسی ازدواج از دلایل افزایش طلاق در جامعه ما به چه مواردی می توان اشاره کرد؟

در تاریخ، طلاق را به قدمت ازدواج دانسته اند و از زمانی که بشر بود ازدواج را وضع کرد، روش موسوم به طلاق برای گسستن از آن مقرر نمود.


نظریه متفاوت و جالب از عشق بر اساس مطالعات مطب روانشناس

عشق هیجان منحصر به فردی است که به صورت کلی در انسان وجود دارد و تحقیق های مختلفی در مورد آن در مطب روانشناس انجام شده است


کدام اضطراب از دیدگاه مراکز روانشناسی بین کودکان شایع است؟

بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه آسیب شناسی روانی کودکان در مراکز روانشناسی ، اختلال های اضطرابی به دلیل میزان شیوع بالا و پیامدهایش از اهمیت زیادی برخوردار است.


3 زنگ خطر در ازدواج که می تواند نابودکننده رابطه تان شود!

مطالعات روانشناسی ازدواج نشان می دهد که بین تنش های زندگی و روند ازدواج ارتباط مستقیمی وجود دارد.


برانگیزاننده های خشم در روابط بین فردی چیست و راه حل های آن

در روابط بین فردی عوامل بسیاری بر انگیزاننده خشم هستند و شناسایی این عوامل و یادگیری مقابله با آن بسیار مهم است.