مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوران قبل ازدواج

چرا نباید با فرد بدگمان و شکاک ازدواج کرد؟

اختلال شخصیت پارانوئید یکی از انواع اختلال های شخصیت است .


شیوه ارتباط هایی که باعث مسدود شدن محبت می شود.

برخی از شیوه های ارتباطی هستند که با دیگران ما را از محبتی که می توان جریان ساخت، باز می دارد و در واقع باعث می شود که آن محبتی که می خواستیم شکل نگیرد


هر آنچه که برای رابطه جنسی خوب با همسرتان نیاز دارید!

رابطه جنسی لذت بخش ابعاد خاصی از لذت و خوشحالی را به یک رابطه اضافه می کند و در ابتدا خود به خود اتفاق می افتد ولی بعد از آن که هیجانات اولیه فروکش کرد


5راه برای اجتناب از بگو مگو زن و شوهری چیست؟

ایجاد نشدن دعوا جزئی اجتناب نا پذیر از زندگی با فرد دیگر است.


5 رابطه سمی مادر و دختری

به طور طبیعی همه پدر و مادر ها گاه به گاه ناکارآمدی هایی دارند.


روز بین المللی بدون خشونت ، چه چیزی خشم و خشونت به حساب می آید ؟

خشم به عنوان یکی از حالت های عمومی عاطفی در نظر گرفته می شود . و می تواند از تحریک ملایم و دلخوری به شکل شدید ، دیوانه وارشکل پیدا کند و متفاوت شود .


مقایسه ی عشق سالم و عشق بیمار

ازدواج و رابطه ی عاطفی نقش اساسی و مهمی را در زندگی هر فردی بازی می کند و به همین دلیل باید به آن توجه زیادی شود .


شما از رابطه ی زناشویی چه می خواهید ؟

اگر که متاهل هستید به رابطه ی زناشویی خود فکر کنید و ببینید از رابطه تان چه می خواهید و آن را نداشتید ؟


بد رفتاری های کلامی و جسمانی چه اثراتی به همراه دارد ؟

افرادی که در دوران کودکی از یکی از اعضای خانواده ی خود کتک می خورند و یا به روش های فیزیکی مانند حبس کردن در اتاق ، گرسنگی کشیدن و ..... و یا خانواده هایی که در آن ها اکثر مواقع خشم و جنگ و دعوا ، داد و فریاد ، نا سزا گفتن و ... رواج داشته است