مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره روانشناسی

با دو دسته از آدم ها وارد رابطه نشوید !

دو دسته از افراد هستند که به تعریف و تمجید بیرونی نیاز دارند و یکی از آن ها خود را شایسته تحسین می‌دانند و دیگری خود را شایسته تحسین نمی‌دانند.


زندگی مشترک با فرد تحلیل برنده یا منفعل مهاجم چگونه خواهد بود ؟

اگر بافردی منفعل و مهاجم وارد رابطه شوید همواره خود را در معرض سر درگمی ، گیجی و تردید خواهید دید


ازدواج های ممنوع از دید روانشناسی چیست ؟

امروزه آمار طلاق خیلی بیشتر از گذشته شده و حتی دیده ایم که در دوران نامزدی افراد از یکدیگر جدا شده اند و نتوانسته اند که زندگی مشترکشان را ادامه دهند .


انواع تیپ های شخصیتی و ویژگی های هر کدام چیست ؟

تیپ شخصیتی و انواع آن و تقسیم بندی افراد در تیپ های شخصیتی از موضوعات اساسی روانشناسی می باشد .


ازدواج با چه افرادی مشکل ساز است ؟

ازدواج امری مهم در زندگی افراد می باشد زیرا که افراد مابقی زندگی خود را با فردی که انتخاب خودشان است خواهند گذراند


دلایل کمبود اعتماد به نفس بر اساس مشاوره روانشناسی چیست ؟

بر اساس مطالعات انجام شده در مشاوره روانشناسی برخی از افراد هستند که احساس بدی نسبت به خودشان دارند


مشاوره روانشناسی چه تفاوتی با مشاوره روانپزشکی دارد ؟

بسیاری از افرادی که به مرکز مشاوره روانشناسی مراجعه می کنند هنوز تفاوت بین مشاوره روانشناسی و مشاوره روانپزشکی را نمی دانند


5 هدف اصلی روانکاوی و ارتباط آن با مشاوره و روانپزشکی چیست ؟

بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه مشاوره روانشناسی ، مشاوره اهدافی را دنبال می کند که در نتایج آن می توان مشاهده کرد


بهترین روانشناس تهران در زمینه مشاوره روانشناسی

انتخاب کلینیک مشاوره خوب در زمینه مشاوره روانشناسی می تواند برای افراد کار دشواری باشد .