مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور روانشناس

دوست داشتن خود یعنی چه و چه تاثیری در زندگی ام خواهد داشت؟

یکی از مواردی که بیش از هر چیز دیگری برای حرکت دادن خودتان در مسیر رشد شخصی و ایجاد رضایت بیشتر و رسیدن به روابطتان ، کارتان و وسعت بخشیدن به درونتان نیاز دارید


اصول عذر خواهی در زندگی مشترک چیست؟

عذرخواهی کردن در روابط بسیار مهم است و این که بتوانید عاشقاه و جراتمندانه در موارد درست از همسرتان عذرخواهی کنید بسیار اهمیت دارد


طبق نظر مشاور روانشناس چگونه تشخیص دهیم که درگیر با اختلالی به نام وسواس موکندن هستیم؟

اختلال وسواسی اجباری با افکار ، تکانه ها ، تصاویر و یا اعمال اجباری و تکراری مشخص می شود


طبق نظر مشاور روانشناس افسردگی نهفته چیست و چگونه می توان از آن خود را رها کرد؟

افسردگی نهفته مجموعه ای از ویژگی هاست که نمادشان در کنار هم اختلال یا مشکلی خاص را نشان می دهد


مکانیسم های دفاعی از نظر فروید از زبان مشاور روانشناس چیست؟

فروید خالق نظریه روانکاوی است و فرض بنیادی در نظریه فروید این است که بخش عمده ی رفتار آدمی از فرایند های نا هشیار سرچشمه می گیرند


7 دلیل دروغگویی کودکان بر اساس مطالعات کلینیک روانشناسی چیست؟

کودکان یکی از گروه های سنی آسیب پذیر هستند که در معرض انواع اختلال های رفتاری و روانی قرار دارند.


انتقاد از خود چیست و چه دردسرهایی برای فرد دارد؟

انتقاد از خود، شدید ترین نوع انتقاد محسوب می شود


مراقبت از خود چقدر در شادی رابطه زناشویی نقش دارد؟

مطالعات نشان می دهد که افراد متاهل شاد همان افرادی هستند که در زمان مجردی هم شاد بوده اند


انواع تروما و هر آنچه درباره آن باید بدانید.

اختلالات مرتبط با استرس و تروما شامل اختلالاتی است که در آن ها قرار گرفتن در معرض یک واقعه آسیب زا یا پر تنش به عنوان تشخیص بیان می شود