مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

روانشناس مشاور

مهم ترین کار در موفقیت زندگی دوست داشتن خودتان

وقتی خودتان را عمیقاً دوست نداشته باشید عشقتان به دیگران  شرطی می شود. ممکن است عاشق کسی باشید؛ چون نیاز دارید که او هم به شما عشق بورزد یا چون انتظارات خاصی از عشق کسی دارید.


افسردگی و اضطراب یا خشم در چه زمانی به سروقت ما می ایند و عوامل بروز آن چیست؟

تحقیقات گسترده روانشناس مشاور نشان می دهد باورهای مخرب  مواردی هستند که نگرش ها و ارزش های  شخصی شما آسیب پذیری های روانی شما را مشخص می سازند


چه کودکانی درگیر با اوتیسم هستند؟

علائم اوتیسم در دو‌گروه اصلی قرار می گیرند که شامل گروه اجتماعی شناختی و دیگری گروه حسی حرکتی .


اختلال دو‌قطبی چگونه اختلالی است؟

۳نوع اختلال دو قطبی عبارت اند از اختلال دو قطبی نوع یک ، اختلال دو قطبی نوع دوم و اختلال خلق ادواری.


مواردی که در حفظ خونسردی در مقابل فرزندانمان باید رعایت کنیم

 هر کودکی نیاز دارد و دوست دارد که والدین خوب داشته باشد ، اما این حرف به این معی نیست که آن ها والدینی می خواهند که سعی می کنند مطابق آخرین سبک روز زندگی کنند.


اثر بومرنگ یا اثر بازگشتی چیست؟

طبق نظر روانشناس مشاور ما با جریان های متفاوت هدایت می شویم و کنترل مسیر را از دست می دهیم و هنگامی که انجام یک کار منظم و آگاهانه ممکن نیست، ما کور و کر می شویم و گاهی نسبت به مشکلات دیگران و خودمان بی تفاوت می شویم.


روانشناسی رنگ ها که دانستن آن ها می تواند برایتان جالب باشد.

از دیر باز تاثیر روانشناختی رنگ ها در اشخاص مختلف مورد توجه دانشمندان بوده است،


نقش ذات و منش در شخصیت کودک چیست؟

همانطور که می دانیم برخی از کودکان و نوجوانان و بزرگسالان درگیر با مشکلات رفتاری و اختلال های روانی هستند


آیا جدایی و قهر برای زوجین خوب است؟

زمانی که رابطه با مشکل سنگینی مواجه می شود ممکن است که زوجین جدا شدن و فاصله گرفتن را انتخاب کنند


چه زمانی می توانیم بگوییم که افسردگی داریم؟

افسردگی دارای نشانه های بارز و متعددی است و تشخیص آن از سوی افراد عادی و غیر متخصص توصیه نمی شود.