مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر حسام شاه مرادی

نام و نام خانوادگی:

حسام شاه مرادی

نگاهی به سوابق تحصیلی:

·       کاندیدای دکتری تخصصی روان شناسی بالینی

·       کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز

·       کارشناسی مشاوره، دانشگاه زنجان

زمینه های تخصص:

·       اختلالات شخصیت

·       اختلالات اضطرابی و افسردگی

·       اختلالات وسواس فکری و عملی

·       کژکاری های جنسی

گزیده ای از سوابق اجرایی:

·       عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

·       عضو پیوسته انجمن روان شناسی بالینی ایران

·       روان شناس بالینی در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

·       درمانگر در مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی دانشگاه زنجان

·       سوابق مربوط به روان درمانی با افراد دچار سوء مصرف مواد

·       سابقه درمانگری در درمانگاه شبانه روزی سینا

·       سوابق لازم در زمینه روان درمانی افراد دچار اختلالات اضطرابی، وسواس، افسردگی و کژکاری های جنسی

·       سوابق روان درمانی با کودکان اتیسم، بیش فعال و افراد دچار ناتوانی عقلانی

·       روان شناس شرکت های صنعتی و سابقه ی اتمام پروژه های استخدام و پالایش سلامت روان کارکنان شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(SKSE)، کارکنان پالایشگاه نفت تهران، کارکنان بانک کارآفرین، کارکنان شرکت گاز پارس جنوبی

روان شناس در زمینه پایش سلامت روان کارکنان شرکت ها و صنایع

گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی:

·        Mahmoud Alilou M.., Shahmoradi G., BakhshipourRoodsari A., MorsaliU.2013. Efficacy of Anxiety Exposure as a stand-alone Treatment in Meta cognitive Beliefs and Pathological Worry Associated with Generalized Anxiety Disorder. Asian J. Med. Pharm. Res., 3 (4): 126-129.

 ·       Shahmoradi, G. (2013). The effectiveness of worry exposure in treating generalized anxiety disorder.Management Science Letters , 3(6), 1659-1664.

 ·       Eskandari, Z., Dadashi, M., Shahmoradi, G.(2013). A study on effective of increasing right frontal alpha and decreasing left frontal alpha on treatment of major depressive disorder.Management Science Letters , 3(7), 2175-2178.

 ·       Iravani, M., Salimi, S., Fakhramini, A., Shahmoradi, G., Eskandari, Z & Dadashi, M. (2013). A social work study on family related issues influencing juvenile delinquency.Management Science Letters , 3(7), 2085-2088.

 ·       Rezaee, A., Iravani, M., Kataki, Z., Eskandari, Z., Dadashi, M., & Shahmoradi, G. (2013). A social work study on relationship between timidity, shyness and loneliness. Management Science Letters, 3(7), 2167-2170.

 گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده:

·       مصاحبه تشخیصی و بالینی

·       آموزش مهارتهای زندگی

·       آموزش مهارت پیش از ازدواج