مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر مرضیه هاشمی

مشخصات فردی:

نام: مرضیه

نام خانوادگی: هاشمی

 

 نگاهی به سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه الزهرا(س)

 

 زمینه های تخصص :

مشاور تخصصی در زمینه‌ی بالینی

مشاوره تخصصی در زمینه‌ی بالینی کودک و نوجوان

 مشاوره تخصصی در زمینه‌ی خانواده درمانی

 

 گزیده ای از سوابق اجرایی و عضویت ها :

-عضو پیوسته نظام روان شناسی و مشاوره

-عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران

-مشاوره و روان درمانی در مراکز مشاوره و کلینیک های روانشناسی مختلف

-تدریس در مقطع کارشناسی (دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام)

-تدریس در مقطع کارشناسی (دانشگاه پیام نور تهران جنوب)

-تدریس در مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه پیام نور تهران جنوب)

-تدریس در مقطع کارشناسی (دانشگاه خاتم)

-تدریس در مقطع کارشناسی (دانشگاه الزهرا(س))

-تدریس در مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه الزهرا(س))

 

گزیده ای از فعالیت های علمی و پژوهشی :

مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی:

- مقايسه تاثير برنامه بازي درماني اکوسيستميک و بازي درماني کوتاه مدت بر کاهش نشانه هاي نقص توجه-بيش فعالي کودکان


-The eficacy of short-term play therapy for children in reducing syptoms of ADHD

-شناخت اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنیک، هاشمی، مرضیه/ دانش روانشناسی/ انجمن روانشناسی ایران تابستان 1397

-مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار

- رابطه ی افسردگی ، اضطراب و استرس ادراک شده ی مادران با تولد نوزادان کم وزن

-کتاب درمان شناختی رفتاری اختلالات خوردن در کودکان و نوجوانان

- شناخت اجتماعی و فراشناخت در بیماران اسکیزوفرنیک

-اثربخشی استفاده از راهبردهای مربوط به آموزش زبان دوم در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

-اثربخشی استفاده از گروه درمانی مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر افزایش امید در دانش آموزان دبیرستانی

-نقص های شناختی در اختلال بیش‌فعالی-نقص‌توجه

-برگزاری کارگاه مبانی اساسی و اجرای بازی‌درمانی اکوسیستمیک


 گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده :

- مقابله با کمال گرایی منفی (دانشگاه الزهرا(س))

- درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی  (انجمن روانشناسی ایران)

- مبانی درمان شناختی-رفتاری  (دانشگاه الزهرا(س))

- آموزش خود انضباطی  (دانشگاه الزهرا(س))

-شکست های عاطفی: رویکرد طرحواره درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  (انجمن روانشناسی ایران)

-درمان شناختی رفتاری وسواس  (انجمن روانشناسی ایران)

- شناخت درمانی کودکان  (انجمن روانشناسی ایران)

-طرحواره درمانی (انجمن روانشناسی ایران)