مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

دکتر حامد علی آقایی

مشخصات فردی:

نام: حامد

نام خانوادگی: علی آقایی

نگاهی به سوابق تحصیلی:

ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری بالینی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 

شماره عضویت: 11762

زمینه های تخصص:

روان درمانی پویشی فردی/ روانکاوی کوتاه مدت

(درمان اختلالات اضطرابی و خلقی و ... مشکلات شخصیتی و ارتباطی و جنسی بزرگسالان)

 گزیده ای از سوابق اجرایی:

   همکاری با شرکت ملی نفت ایران به عنوان مدرس و کارشناس آموزش از سال ۱۳۸۵

   همکاری به عنوان درمانگر و مدرس دوره های تربیت درمانگر و دوره های روانشناختی برای عموم با مراکز مشاوره و رواندرمانی مختلف

گزیده ای از فعالیت های علمی و پژوهشی:

مقالات روانشناختی در مجله جان و تن

درآمدی بر نظریات روابط موضوعی و روانشناسی خود، میکل سنت کلر، نشر نی، ۱۳۸۶

کتاب حکمت، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۸

منطق احساس، ژیل دلوز، نشر حرفه هنرمند، ۱۳۸۹

سفرهای باشو، نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۰

یک فنجان چای با فروید

زندگی به دلخواه

در جستجوی عشق از دست رفته

گزیده ای از کارگاه ها و دوره های آموزشی گذرانده شده:

کارورزی رواندرمانی پویشی کوتاه مدت

کارگاه تخصصی مقدماتی و پیشرفته درمانهای شناختی و رفتاری

کارگاه تشخیص و درمان مشکلات جنسی

دوره کاهش استرس بر مبنای هوشیاری ذهن برای درمانگران

دو دوره کنفرانس رواندرمانی پویشی کوتاه مدت، جان فردریکسون، دوبی

همایش دوسالانه انجمن بین المللی روان درمانی پویشی تجربی، آمستردام

دوره سه ساله کارورزی و سوپرویژن رواندرمانی پویشی تجربی، انجمن بین المللی رواندرمانی پویشی تجربی، برلین